Zgodovina Hotela

l?ch s? s?n

Tại trang web của tòa nhà ngày nay Meksika sạn và Mexico là vào năm 1864 thu Meksikajnarji .
Meksikajnarji là tên của các tình nguyện viên trong quân đội Hoàng đế của Mexico Maximilian , anh trai của Hoàng đế Áo Franz Joseph . Do sức đề kháng của Mexico vào năm 1864, Francis Joseph Maximilian sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ tỉnh Áo ; theo một số dữ liệu, nó sẽ có khoảng 6.000 tình nguyện viên. Trên Hội đồng thành phố Slovenia Ljubljana trên 03 Tháng Sáu, kêu gọi tình nguyện; một tập hợp của các tình nguyện viên là Cukrarna . Qua Trieste là tình nguyện viên từ tất cả các nước đi thuyền ra thành nhiều nhóm để các Mexico .