Zgodovina Hotela

History Hotel

ที่เว็บไซต์ของอาคารในปัจจุบันเม็กซิโกโรงแรมและเม็กซิโกที่ถูกเก็บรวบรวมใน 1,864 Meksikajnarji
Meksikajnarji เป็นชื่อสำหรับอาสาสมัครในกองทัพจักรพรรดิแห่งเม็กซิโก แมก น้องชายของจักรพรรดิออสเตรีย ฟรานซ์โจเซฟ เนื่องจากความต้านทานของชาวเม็กซิกันในปี 1864 ฟรานซิสโจเซฟแมกช่วยเหลือจากอาสาสมัครจาก จังหวัดออสเตรีย ; ตามข้อมูลบางส่วนก็จะเป็นประมาณ 6,000 อาสาสมัคร ในสโลวีเนียลูบลิยานาสภาเทศบาลเมือง 3 มิถุนายนที่ออกมาเรียกร้องให้อาสาสมัครนั้น การชุมนุมของอาสาสมัครที่เป็น Cukrarna ผ่าน เอสเต เป็นอาสาสมัครจากทุกประเทศแล่นเรือออกเป็นหลายกลุ่มที่ เม็กซิโก