Zgodovina Hotela

History Hotel

På platsen för dagens byggnad Meksika Hotel och Mexiko var 1864 samlat Meksikajnarji .
Meksikajnarji är namnet på de frivilliga i armén kejsare av Mexico Maximilian , bror till den österrikiske kejsaren Franz Joseph . På grund av motstånd av mexikaner i 1864, Francis Joseph Maximilian assisterad av frivilliga från österrikiska provinser ; enligt vissa uppgifter, skulle det vara omkring 6000 frivilliga. På slovenska Ljubljana kommunfullmäktige utfärdat den 3 juni en inbjudan till volontär; en samling av frivilliga var Cukrarna . Via Trieste är frivilliga från alla länder segla i flera grupper till Mexico .