Zgodovina Hotela

History Hotel

Na mieste dne?ného domu Meksika Hotel a Mexika boli v roku 1864 zhroma?dené Meksikajnarji .
Meksikajnarji je názov pre dobrovo?níkov v armáde cisára mexického Maximilian , brat rakúskeho cisára Franz Joseph . Vzh?adom k odporu Mexi?anov v roku 1864, Franti?ek Jozef Maximilian nápomocní dobrovo?níci z rakúskych krajín ; pod?a niektorých údajov, ?e by bolo asi 6000 dobrovo?níkov. Na mestskej rade slovinský ?ub?ane d?a 3. júna vydala výzvu na dobrovo?nej ?innosti; stretnutia dobrovo?níkov bola Cukrarna . Cez Trieste sú dobrovo?níci zo v?etkých krajín pláva? do nieko?kých skupín proti Mexiko .