Zakaj Meksiko

History Hotel

Na miejscu dzisiejszego budynku Meksika Hotel i Meksyku były zbierane w 1864 Meksikajnarji .
Meksikajnarji jest nazwą dla wolontariuszy w armii cesarza Meksyku Maximilian , brat cesarza austriackiego Franz Joseph . Ze względu na opór Meksykanów w 1864 roku Franciszek Józef Maksymilian wspierana przez wolontariuszy z <534 prowincji austriackich>; Według niektórych danych, to jest około 6000 ochotników. W Radzie Miasta Słoweński Lublanie w dniu 3 czerwca opublikowała zaproszenie do wolontariatu; spotkanie wolontariuszy wynosiła Cukrarna . Via Triest to wolontariusze ze wszystkich krajów pływają na kilka grup do Meksyk .