Zgodovina Hotela

История Hotel

На мястото на днешния сграда Meksika Hotel и Мексико са били през 1864 г. събира Meksikajnarji .
Meksikajnarji е името на доброволците в армията император на Мексико Maximilian , брат на австрийския император Франц Йозеф . Поради съпротивата на мексиканците през 1864 г., Франц Йосиф Maximilian подпомаган от доброволци от австрийски провинции ; според някои данни, ще бъде около 6000 доброволци. На Общинския съвет на Словения Любляна на 3 юни, издадена покана за доброволчеството; събиране на доброволци е Cukrarna . Via Триест са доброволци от всички страни плават в няколко групи до Мексико .