This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+386 1 2009090
Đặt Ngay

Zgodovina Hotela

fammi-una-domanda-psicologa-mariotti-luana-fano-pesaro

lịch sử sạn

Tại trang web của tòa nhà ngày nay Meksika sạn và Mexico là vào năm 1864 thu Meksikajnarji .
Meksikajnarji là tên của các tình nguyện viên trong quân đội Hoàng đế của Mexico Maximilian , anh trai của Hoàng đế Áo Franz Joseph . Do sức đề kháng của Mexico vào năm 1864, Francis Joseph Maximilian sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ tỉnh Áo ; theo một số dữ liệu, nó sẽ có khoảng 6.000 tình nguyện viên. Trên Hội đồng thành phố Slovenia Ljubljana trên 03 Tháng Sáu, kêu gọi tình nguyện; một tập hợp của các tình nguyện viên là Cukrarna . Qua Trieste là tình nguyện viên từ tất cả các nước đi thuyền ra thành nhiều nhóm để các Mexico .
Close