Zgodovina Hotela

History Hotel

Na mieste dnešného domu Meksika Hotel a Mexika boli v roku 1864 zhromaždené Meksikajnarji .
Meksikajnarji je názov pre dobrovoľníkov v armáde cisára mexického Maximilian , brat rakúskeho cisára Franz Joseph . Vzhľadom k odporu Mexičanov v roku 1864, František Jozef Maximilian nápomocní dobrovoľníci z rakúskych krajín ; podľa niektorých údajov, že by bolo asi 6000 dobrovoľníkov. Na mestskej rade slovinský Ľubľane dňa 3. júna vydala výzvu na dobrovoľnej činnosti; stretnutia dobrovoľníkov bola Cukrarna . Cez Trieste sú dobrovoľníci zo všetkých krajín plávať do niekoľkých skupín proti Mexiko .